Radionice Points of you

Points of you radionice su procesne radionice sa definisanom temom na kojima koristimo kartice sa fotografijama koje inspirišu, provociraju vaš um da sagledate temu, problem ili situaciju iz različitih perspektiva kako biste došli do najboljeg rešenja.

Radionice Points of you
Profesionalni couch radionice