Individualna podrška

Na uvodnom razgovoru se dogovaramo o načinu rada, u zavisnosti od teme.

Meni možeš da se obratiš:

Individualna podrska live radionice
Profesinall success couch